Nghĩa của từ: symmetry plane

*
mặt phẳng đối xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App