Nghĩa của từ: symposion

*
thảo luận khoa học, đại học khoa học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

symposion
- thảo luận khoa học, đại học khoa họcĐộng từ BQT - Android App