Nghĩa của từ: synchoronous machine

*
máy đồng bộ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App