Nghĩa của từ: synchronizing generator

* mt.
máy phát đồng bộ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App