Nghĩa của từ: system of reference

* Cơ.
hệ qui chiếu; hh. hệ tọa độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App