Nghĩa của từ: system of transitivity

* đs.
hệ bắc cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App