Nghĩa của từ: systematic sampler

*
mẫu hệ thống

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App