Nghĩa của từ: table column

*
cột của bảng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App