Nghĩa của từ: table model

* mt.
mô hình để bàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App