Nghĩa của từ: table of contents

*
mục lục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App