Nghĩa của từ: tally system

* kt.
hệ thống bàm chịu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App