Nghĩa của từ: tatal reflection

* vl.
phản xạ toàn phần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App