Nghĩa của từ: telescopic series

* gt.
Nghĩa của từ: telescopic series

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App