Nghĩa của từ: temperature function

* gt.
hàm nhiệt độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App