Nghĩa của từ: temporally homogeneus

*
thuần nhất theo thời gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App