Nghĩa của từ: tendem connection

* kỹ.
nối dọc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App