Nghĩa của từ: terminating contunued fraction

* gt.
liên phân số hữu hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App