Nghĩa của từ: ternarry composition

* đs.
phép toán ba ngôi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App