Nghĩa của từ: test of convergence

* gt.
tiêu chuẩn hội tụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App