Nghĩa của từ: testing

*
thử, kiểm định, thí nghiệm; tiêu chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

testing
* danh từ
 - sự thử; sự nghiên cứuĐộng từ BQT - Android App