Nghĩa của từ: tetrahedral congruance

*
đoàn tứ diện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App