Nghĩa của từ: tetrahedral group

* đs.
nhóm tứ diện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App