Nghĩa của từ: theoretiv variable

* tk.
biến lý thuyết, theoretival variable

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App