Nghĩa của từ: theory of types

* log.
lý thuyết kiểu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App