Nghĩa của từ: three-way cord

* mt.
dây chập ba

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App