Nghĩa của từ: tidal

* vl.
(thuộc) thủy triều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

tidal /'taidl/
* tính từ
 - (thuộc) thuỷ triều, liên quan đến thuỷ triều, do thuỷ triều, chịu ảnh hưởng của thuỷ triều
=tidal harbour+ hải cảng chỉ vào được khi triều lên
=tidal river+ sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều
!tidal train
 - xe lửa chở cá tươi
!tidal wave
 - sóng cồn, sóng triều dâng; (nghĩa bóng) phong trào, cao trào
Động từ BQT - Android App