Nghĩa của từ: timing cycle

* mt.
chu trình định thời

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App