Nghĩa của từ: to bring into canonical form

*
đưa về dạng chính tắc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App