Nghĩa của từ: to bring to light

*
làm sáng tỏ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App