Nghĩa của từ: to place an upper limit on

*
xác định giới hạn trên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App