Nghĩa của từ: to tend to a limit

*
tiến tới giới hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App