Nghĩa của từ: to tend to the limit

* gt.
tiến tới giới hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App