Nghĩa của từ: top digit

* mt.
hàng số cao nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App