Nghĩa của từ: top speed

* kỹ.
vận tốc cực đại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App