Nghĩa của từ: topologically solvable group

* đs.
nhóm giải được tôpô

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App