Nghĩa của từ: tore

*
hình xuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

tore /tɔ:/
* thời quá khứ của tear
* danh từ
 - (kiến trúc) đường gờ tròn quanh chân cột ((cũng) torus)
Động từ BQT - Android App