Nghĩa của từ: toroidal

*
phỏng xuyến, có hình xuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

toroidal
- phỏng xuyến, có hình xuyếnĐộng từ BQT - Android App