Nghĩa của từ: torsion coefficient

* top.
hệ số xoắn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App