Nghĩa của từ: torsion element

* đs.
phần tử xoắn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App