Nghĩa của từ: torsion free group

* đs.
nhóm không xoắn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App