Nghĩa của từ: torsion group

* đs.
nhóm xoắn, nhóm tuần hoàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App