Nghĩa của từ: torsion product

* đs.
tích xoắn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App