Nghĩa của từ: torsion ring

* đs.
vành có xoắn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App