Nghĩa của từ: total acceleration

*
gia tốc toàn phần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App