Nghĩa của từ: total eclipse

* tv.
sự che khuất toàn phần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App