Nghĩa của từ: totally disconnected

* top.
hoàn toàn gián đoạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App