Nghĩa của từ: totally monotone sequence

* gt.
dãy hoàn toàn đơn điệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App