Nghĩa của từ: tow-stade sampler

*
mẫu hai tầng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App