Nghĩa của từ: tptalization

* gt.
sự lấy tổng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

tptalization
- (giải tích) sự lấy tổngĐộng từ BQT - Android App