Nghĩa của từ: tracde

* kt.
thương mại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

tracde
- (toán kinh tế) thương mạiĐộng từ BQT - Android App